Tuyển dụng -

Thay thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng điện tử từ tháng 1/2020

Tiêu điểm: Thẻ bảo hiểm y tế điện tử được gắn chip để lưu giữ thông tin, nhận diện người bệnh bằng khuôn mặt.
5

[»] Thông báo: Nội dung đang cập nhật!
Hoặc có thể nội dung này đã đóng hay giới hạn truy vấn, vui lòng liên hệ với quản trị!Quay lại