Nhập khẩu - Phân phối - Thực phẩm

Nhập khẩu phân phối thực phẩm

Tiêu điểm: Được thành lập từ 14/02/2015, Vimexfood là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm thực phẩm cao cấp.

Nhập khẩu phân phối thực phẩm

13-04-2018

Được thành lập từ 14/02/2015, Vimexfood là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm thực phẩm cao cấp.

Xem thêm